Bộ truyền động điện EXLAR GTX 60

GIẢI PHÁP THAY THẾ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VƯỢT TRỘI

  • Lực định mức tối đa: 2,7 kN, lực đỉnh điểm: 5,4 kN
  • Tốc độ tối đa: 1.270 mm/s (AC), 850 mm/s (DC)
  • Hành trình tiêu chuẩn: 80, 150, 300 mm, có thể đặt hàng theo độ dài từ 80 đến 300 mm
  • Điện áp: 460 V AC, 48 V DC
  • Hành trình chính xác: lực và tốc độ được điều chỉnh, độ lặp lại cao, có thể dừng và dừng giữa hành trình
  • Điều khiển đa năng
  • Nhiều tùy chọn lắp đặt

VIDEO SẢN PHẨM 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Truyền động điện EXLAR GTX 60
Truyền động điện EXLAR GTX 60

 

MODEL Chiều dài hành trình tính bằng (mm) Khoảng cách trục chinh (mm) Lực liên tục định mức tính bằng N Tốc độ tối đa tính bằng mm/s của dòng điện Khả năng chịu tải tính bằng N Quán tính khối lượng trong kg x m2
Điện xoay chiều (AC) Điện một chiều  (DC) Điện xoay chiều (AC) Điện một chiều  (DC)
GTX60-80-01 80 2.54 2.668 2.668 318 212 9.230 0.00007367
GTX60-80-02 5.08 1.900 1.610 635 423 6.850
GTX60-80-04 10.20 1.006 852 1270 847 5.471
GTX60-150-01 150 2.54 2.668 2.668 318 212 9.230 0.00008689
GTX60-150-02 5.08 1.900 1610 635 423 6.850
GTX60-150-04 10.20 1.006 852 1270 847 5.471
GTX60-300-01 300 2.54 2.668 2.668 318 212 9.230 0.00011537
GTX60-300-02 5.08 1.900 1610 635 423 6.850
GTX60-300-04 10.20 1.006 852 1270 847 5.471

NHẬN NGAY CATALOG SẢN PHẨM