EFFER IX.355 HP

Cẩu tầm xa 32,1tm, được quản lý bằng hệ thống điều khiển mới SPACEevo

THÔNG SỐ MẪU

EFFER iX.355 HP E-4 EFFER iX.355 HP E-5 EFFER iX.355 HP E-6 EFFER iX.355 HP E-7 EFFER iX.355 HP E-8
Tiếp cận mở rộng thủy lực (Ft) 32.1 31.3 30,7 30,2 29,8
Tiếp cận mở rộng thủy lực (M) 4036 4232 4402 4571 4694
Cấp công suất nâng (kNm) 8900 9330 9700 10080 10350
Khả năng nâng vật phẩm (Tm) 420 420 420 420 420
Độ dốc làm việc tối đa 3 3 3 3 3
Tối đa. giao dầu 140 140 140 140 140

NHẬN NGAY CATALOG SẢN PHẨM