EFFER IQ.1200 HP

Model có phạm vi 110tm 
và cung cấp hệ thống điều 
khiển tiên tiến nhất của công 
ty: SPACEevo
Biểu tượng Cộng đồng đã xác minh

Thông số mẫu

EFFER 1200 HP E-8 + Cần EFFER 1200 HP E-9 + Cần EFFER iQ.1200 HP E-10 EFFER iQ.1200 HP E-8 EFFER iQ.1200 HP E-9
Tiếp cận mở rộng thủy lực (Ft) 64,8 71,6
Cấp công suất nâng (kNm) 821 835 826
Trọng lượng (Kg) 9407 9021 9232
Lbs Trọng lượng) 23360 23230 20740 19890 20350
Tiếp cận với Jib (M) 105,4 112.1
Vòng cung xoay 999 999 999
Độ dốc làm việc tối đa 7 7 7
Tối đa. giao dầu 140 140 140
Dung tích bình dầu
400 400 400

NHẬN NGAY CATALOG SẢN PHẨM