GIẢI PHÁP CUNG CẤP

HỆ THỐNG CHỐNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Chúng tôi hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn mà UAV có thể gây ra cho cơ sở hạ tầng quan trọng, tài sản và sự an toàn của con người. Do đó, chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp chống UAV toàn diện, giúp bạn bảo vệ hiệu quả không gian

HỆ THỐNG TRINH SÁT TUẦN THÁM BIỂN

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, giải pháp trinh sát và tuần thám biển toàn diện, hỗ trợ thu thập thông tin môi trường biển, tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động trên biển. Bảo vệ tài nguyên một cách bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo hàng hải, xử lý nhanh chóng và chính xác hoạt động cứu hộ.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ĐÁM ĐÔNG

Đảm bảo an toàn cho các sự kiện và khu vực đông người với các sản phẩm giải tán đám đông hiện đại và an toàn đối với con người. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì trật tự và an toàn cho các sự kiện đông người, khu vực công chúng và cơ sở hạ tầng quan trọng.