hệ thống phân phối trên thế giới

Tại Việt Nam và Đông Nam Á:

Công ty Cổ Phần Kamaz Việt Nam là đại diện phân phối chính thức của OJSC “MTW” .

Với các sản phẩm máy kéo, máy nông nghiệp, nông cụ chính hãng của MTW ( hay còn gọi là MTZ)

Các sản phẩm được chúng tôi phân phối đều đã được nhiệt đới hóa để phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.