Cho thuê xe trộn và xe bơm
Cho thuê xe trộn và xe bơm

Cho thuê xe trộn và xe bơm

Cho thuê xe trộn và xe bơm
Phòng vé máy bay
Phòng vé máy bay

Phòng vé máy bay

Phòng vé máy bay
Sản xuất bê tông cho dự án
Sản xuất bê tông cho dự án

Sản xuất bê tông cho dự án

Sản xuất bê tông cho dự án
Cho thuê thiết bị nâng hạ
Cho thuê thiết bị nâng hạ

Cho thuê thiết bị nâng hạ

Cho thuê thiết bị nâng hạ
Bảo Hành
Bảo Hành

Dịch Vụ Bảo Hành

Bảo Hành
Tin Tức & Sự Kiện

Tăng cường kiểm tra, tuân thủ các quy định kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông tổ chức nghiên cứu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng, mã số QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình để đưa các nội dung phù hợp vào Hồ sơ mời thầu, Hợp đồng làm cơ sở kiểm tra giám sát và xử lý nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng.

2. Tổ chức kiểm tra trên công trường xây dựng việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Đặc biệt chú ý đến an toàn các thiết bị nâng, dàn giáo; rào chắn công trường hoặc cảnh giới những khu vực có người qua lại.

3. Kiên quyết xử lý dừng hoặc đình chỉ thi công đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn trong thi công xây dựng.

Nguồn : Bộ Giao Thông Vận Tải

Bài viết khác cùng danh mục
Có thể bạn quan tâm

ĐT: